RM (Regional Meeting)

Regional Meeting, BEST’in 11 tane bölgesinde bulunan ve her bir bölgenin kendi içinde bölgesel danışmanları öncülüğünde düzenlediği, yılda iki kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleşen internal toplantılardır. Regional Meeting’de, GA (General Assembly) veya PM (President Meeting) delegelerinin genel kurula hazırlanmasının yanı sıra bölgelerin BEST hakkındaki konuları tartıştığı birçok oturum, eğitim ve workshoplar gerçekleşir. Bölgesel toplantılarda BEST üyelerinin birbirleri ile kaynaşması, kendi üyelerimizin de uluslararası BEST’i tanıyıp öğrenmeleri için harika bir fırsattır.

tr_TRTürkçe