BEST Courses

BEST Courses (BEST Kursları), BEST’in external eventlerinden biridir. Bu etkinliklerde katılımcılar, üniversitenin öğretim görevlileri veya şirket yetkilileri tarafından verilen derslere/eğitimlere katılırlar. Kurs sonunda öğrenciler, katılımcıların başarısını değerlendirmek için hazırlanmış bir sınava girerler.

Lokal BEST Grupları’nın düzenlediği kurslar üç büyük grupta incelenebilir:

  • BEST Course on Technology– Teknoloji üzerine BEST Kursu
  • BEST Course on Career Related Skills – Kariyer Alakalı Yetenekler üzerine BEST Kursu
  • BEST Course on Applied Engineering – Uygulamalı Mühendislik üzerine BEST Kursu

Teknoloji üzerine BEST Kursu, katılımcının modern teknoloji alanındaki son uygulamalar ve bulgular hakkında mesleki bilgisini arttırmaya yöneliktir

Kariyerle İlgili Beceriler Üzerine BEST Kursu, kişisel beceriler, stres yönetimi ve iletişim becerileri, pazarlama, ekonomi, proje ve organizasyon yönetimi ve benzeri becerileri geliştiren teknolojik olmayan konular hakkındaki kurslardır.

Uygulamalı Mühendislik üzerine BEST Kursu’nda ise katılımcılar teorik bilgileri uygulamaya koyarlar. Farklı ekiplerde çalışırlar ve belirli zamanda görevleri sınırlı kaynaklarla çözerler ve sonunda çözümlerini sunarlar. 

tr_TRTürkçe