MarkeTeam Winter Meeting ’16 Isparta

BEST Isparta olarak 6-13 Şubat tarihleri arasında Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen konuklarımızı markeTeam Winter Meeting Isparta '16 adlı etkinliğimizde ağırlıyoruz.

Bu toplantının amacı, BEST'in uluslararası anlamda halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında çalışan takımını bir araya getirip, bilgi paylaşımında bulunmak ve projelerini geliştirme üzerine çalışmalar yapmaktır.

South-East Regional Meeting Isparta

BEST'te bulunan 11 bölgeden "South East Bölgesi" olarak gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıdır.

Yılda iki kez olmak üzere sonbahar ve ilkbaharda, Başkanlar Toplantısı ve Genel Toplantı öncesinde yapılan, amacı Yerel BEST Gruplarının temsilcilerini bu toplantılara hazırlayarak, üyelerin BEST hakkındaki bilgilerini pekiştirip Uluslararası Katılım bilincini uyandırmaktır.

Çeşitli ülkelerden, çeşitli BEST gruplarından bireyleri bir araya getirerek eğlenirken öğreten ve kültürel değişimi sağlayan bir etkinliktir. İki günü Isparta’da, 3 günü Antalya'da olmak üzere toplamda 5 gün sürmüş, BEST'in en yenisinden en tecrübelisine kadar 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Board Autumn Meeting ’14 Isparta

Sonbahar ayında BEST'in Yönetim Kurulu'nun bir araya geldiği, durum analizi yapıp karar aldığı, bir hafta süren bir etkinliktir. 5 farklı ülkeden 6 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinlikle gelen 6 kişinin toplantılarına ortam sağlayıp, mümkün olduğunca en iyi şekilde ağırlanmışlardır. Günlük eğitimlerini tamamladıktan sonra akşamları yorgunluklarını atmaları ve Isparta’yı onlara en güzel şekilde tanıtmak için çeşitli eğlenceler organize edilmiştir.

Gözlemci statümüzden resmi BEST üyesi olma yolunda kendimizi göstermemizi sağlayan en önemli etkinliğimizdir.