Bästa sätten jag kan dra full nytta av min generation är en äggdonator Aggdonationegv

Bästa sätten jag kan dra full nytta av min generation är en äggdonator Aggdonationegv

Satt att bli forvantat snabbare

  • Vagen att bli gravid snabbare idag
  • Tips for att fa barn snabbare
  • Tips for att fa vanta snabbare
  • Lar dig hur du vantar en baby snabbare
  • Tips for att fa vanta mycket snabbare
  • Sattet att fa forvanta sig en baby snabbare
  • Vagen att fa forvanta sig en baby snabbare
  • Hur man vantar sig snabbare

Ovulation Charting: Prognoser Symptom pa agglossning

Ovulation kartlaggning kan bli en uppmarksamhet. Att forutse nar din kropp fyller agg ar en viktig del i syntetisk inseminationsprocessen. Det ar ganska viktigt att upptacka satt att anvanda agglossningskalendrar for att fa mycket mer uppmarksam pa kroppens forandringar och kanna igen alla dina agglossningsskyltar eller symtom.

Menande

Agglossning kan vara tidpunkten nar ett kvinnas agg avslojas fran hennes aggstock for godning. Nar agget ar avslojat reser det till aggledarna och overlever i ungefar tjugofyra timmar. Denna begransade tidsperiod gor att det ar viktigt att identifiera specifikt nar agget har lanserats (agglossning) for att sakerstalla att inseminering kan ta plats i enlighet darmed.

Foretradesvis sker agglossningen over den 14: e tiden av vilken som helst standard 28-dagars menstruationscykel. Realistiskt, hur manga av oss menstrueras exakt var 28: e tid. Varje kvinnas menstruationscykel ar exklusiv. Enligt var miljo ar vara cykler mycket flexibla och kommer att forandras. Fa du och din partner dina intervaller samtidigt? For narvarande gar du igenom en sarskilt stressig tid och din tidsperiod fortsatter att skjutas upp? ! Det finns faktiskt alla typer av element i vara liv som kan forandra var menstruationscykel. Detta kan vara en annan anledning till varfor det ar viktigt att du graverar din agglossningsperiod for att sakerstalla att den kan preciseras precis.

Indikationer av agglossning:

Gor det mojligt att borja med de vanligaste agglossningstecken och symtom. Notera: vissa kvinnor kan ga igenom nagra eller flera av dessa tecken och symtom. Som vi namnde tidigare namnde vi alla sardrag.

Alternering i basala kroppstemperaturer:

Ditt basala system temp ar faktiskt din varme vid avkoppling. Det forandras genom hela fyra veckorna nar det galler dina menstruations- och agglossningscykler. Det enda sattet att faststalla din tid av agglossning genom variationer i din basala hela kroppsvarmen ar genom kartlaggning.

Temperaturen maste ses vid vakna forsta pa morgonen. Temperaturmataren borde lagras precis vid din sida sa att du inte behover fa det fertilitetsklinik Lettland ut ur sangen mobler for att fa det. Du ska stalla in termometern i munhalan nar du oppnar ogonen pa morgonen. De flesta digitala termometrarna piper nar ratt temperatur uppnas. Dina temperaturer borde da komponeras i ditt agglossningsschema. Hanvisa till min basal fysik varme webbplats for att fa en omfattande fortydligande av temp matningar.

Andring av livmoderhalsslem:

Cervikal slem tillverkas av hormonell ostrogen. Det utsondras direkt fran livmoderhalsen. Fore agglossning kommer det att bli klibbigt, klart och tojbart. Jag borjade notera en modifiering av mitt livmoderhalsslem runt den 9: e dagen i min cykel. I huvudsak, under torkning, sag jag en otroligt vat, kristallklar stretchig urladdning kring muskeln. Jag inser att det har inte ljudet ar trevligt men sakert att du bor borja utforska vavnaden och anvanda meddelande. Den cervicala slemmen okar och blir extremt vatten for att tillata sperma. Detta gor det mojligt for dem att simma lattare. Hela din kropp forbereder sig sjalv for godning. Se till att du kartlagger eventuella andringar inom ratt dagstid pa ditt schema.

Mittelschmerz – Ache genom hela agglossningen:

Omkring 20% ??damer kommer att uppleva mattlig omhet eller obehag inom reducerad hoger eller hallbar sida av bukomradet om agget infors med aggstockarna i aggledaren. Kramper eller omhet kommer ofta fran 2 – 8 timmar.

Sammanfattningsvis, nar du ar i narheten av agglossningen, kan hela kroppstemperaturen forandras, ditt livmoderhalsslem kan bli vatt och klibbigt, och du kan praktiskt fa lite smarta i din mage. Var noga med att du kartlagger dina symptom sa att du effektivt kan forutsaga en stil och marker exakt nar du ar agglossning. For att noggrant forutsaga ett monster i din agglossningscykel, foreslar vissa material att du kartlagger din cykel i tre manader.

Kartlaggningsutrustning:

Steg ett till agglossning kartlaggning far den lampliga utrustningen. Du kommer att vilja ha dessa:

Agglossning schema

Basal Hela kroppstemperaturmataren

Provning av agglossningsprognoser

Nagon av dessa saker kan erhallas genom att besoka just har.

En agglossningskalender ar ett dagligt diagram eller diagram som kan anvandas for att vaga din basala kroppstemperatur, forbattring av livmoderhalsslem och agglossningsdatum. Till att borja med maste du fa ett agglossningsarbete schema som passar dig bast. Jag tillhandahaller en helt gratis agglossningskalender som ar enkel.

Aktenskapsdiagrammet borjar pa forsta dagen av din tidsperiod. Pa arbetsschemat avslojar dina menstruationer pa forsta dagen. Nar du vaknar efterfoljande tidigt pa morgonen maste du ta din basala kroppsvarme. Gradera eller diagramma ditt temp i agglossningskalendern mindre an dag tva. Du kan vara att fortsatta detta tillvagagangssatt varje dag for hela rutinen.

Foljande maste du kopa en basal kroppstermometer. Dessa ar battre an vanliga termometrar eftersom de ar elektroniska digitala och kan skarpa din temperatur i ett en tionde examensbelopp.

Vid val av en agglossningsforskare analyserar du att det har en tydlig bra studie. Vissa kontroller visar bara tva azurbla ansiktslinjer samt en bra lasning genom behov av att bestammas av nyans av azurbla. Det kan vara svart att forutse en bra lasning. Andra kan ha ett exakt optimistiskt marke, till exempel ett leende ansikte eller till och med ordet gynnsamt. Dessa ar i allmanhet mycket battre. Nar du anvander testet bor du folja instruktionerna som erbjuds. I grund och botten kommer du att sluta informeras om att kissa pa pinnen allra forsta pa morgonen. Testet kommer sannolikt att presentera det slutliga resultatet inom nagra minuter.

Sist men inte minst bestammer agglossningsprediktest narhelst din kropp utsondrar de nodvandiga kemikalierna for agglossning. Detta kan beratta sa snart din kroppsbyggnad kan latta sitt agg. Testningen maste borja om den 9-sjunde dagen i din respektive cykel. Bedomningarna kommer att ge en positiv lasning om du hittar en okad grad av Luteiniserande kroppshormon (LH) i din urin, vilket avtackes 24 till 36 timmar langt fore agglossningen. LH kommer att vara det faktiska hormonet som skapar borjan av agglossningen. Om du anvander en spermabank, sa snart som en positiv avlasning sker, ha och ring det spermiprov som levereras till din lakarmottagning for insemination nasta dag.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir